Stichting ReddingshondenNU
Zoeken om te vinden

ReddingshondenNU
houdt zich bezig met het trainen en opleiden van reddingshondenteams met als doel het terugvinden van vermiste personen. ReddingshondenNU is een non-profit organisatie en ontvangt geen subsidie van de overheid.
De organisatie bestaat uit vrijwilligers die zich in geval van calamiteiten beschikbaar stellen. Overheidsinstellingen, andere organisaties en particulieren kunnen kosteloos een beroep doen op ReddingshondenNU.
ReddingshondenNU maakt deel uit van de Samenwerkende reddingshondenorganisaties Nederland.